Bli bärare!

barareVill du också bära?

Skicka namn och adress (e-post eller vanlig post) till international@efs.nu
så skickar EFS en blankett som du fyller i och sänder tillbaka.
Vi ber dig också att skicka ett mail eller sms direkt till oss så att vi kan lägga in dig i vår “medarbedarlista”!

EFS har sänt ut missionärer till andra länder sedan 1866. De praktiska och ekonomiska villkoren har växlat genom åren. Dock har EFS missionärer alltid förväntats vara vittnen för evangeliet och Jesus Kristus. Missionärerna har också alltid burits av EFS medlemmars givande och bedjande. För att stärka relationen just mellan lokala EFS-medlemmar och EFS missionärer och för att stärka bärkraften har EFS beslutat att införa ett system för personliga bärare. För att bli sänd av EFS som missionär utanför Sverige förväntas man knyta till sig personer som förbinder sig att vara bärare.

I uppdraget som bärare för en EFS missionär ingår:
· att regelbundet – helst varje dag – be för missionären och eventuella barn.

· att varje månad under avtalstiden betala in överenskommen summa till EFS, vilken förväntas vara utöver bärarens ordinarie givande till EFS.

Villkor

· Missionären förbinder sig att förutom den ordinarie kvartalsrapporten till EFS hålla bäraren uppdaterad på hur arbetet går.

· EFS förbinder sig att utan dröjsmål meddela bäraren om anställningskontraktet mellan missionären och EFS av någon orsak skulle avbrytas.

· Om bäraren av någon anledning inte kan fullfölja åtagandet hela avtalstiden ska detta så snart som möjligt meddelas både EFS och missionären.

· Det ekonomiska bidraget betalas in till EFS som är arbetsgivare och betalar ut lönen.