Generalpaus i himlen

I kören jag är med i sjunger vi nu ett stycke som innehåller en generalpaus. En sådan paus där alla, samtliga sångare och musiker, är tysta under en bestämd tid samtidigt. Det blir knäpptyst. Det är en märklig upplevelse – en tystnad som på ett paradoxalt sätt förstärker och förhöjer musiken. Tystnad har ju den effekten – den ramar in det som tidigare sagts och det som senare ska sägas. När allt yttre stimuli tas bort blir det som pågår inuti som mycket mer uppenbart. Och i en generalpaus, alltså en allmän paus – som gäller alla – blir tystnaden så stor att den tar alla med häpnad. Vad hittar man i pausen, i tystnaden, i avsaknaden – alltså i det som inte finns?

De där livets generalpauser, de där mellanrummen, glappen, som vi gjort så sällsynta, som vi tystat ner (hur paradoxalt nu det låter – att tysta ner tystnaden), som vi förpassat till dåtiden, gjort oss av med. De är mellanrum där Gud får tillfälle att samtala med oss, beröra oss, trösta oss, peka framåt, förlåta oss, ge oss råd och vishet. Vi behöver dem. Vi möter både Gud och oss själva i dem. Kan det vara så, att hur vi hanterar tystnad är en indikator på hur vi mår, hur det är ställt med oss?

Jag frågade Elias om det finns någon generalpaus i bibeln, och naturligtvis visste han svaret. Ja, det gör det. I Uppenbarelseboken, mitt under brinnande dom, sigillöppnande, vita skaror som står inför Lammets tron och dramatik utan dess like i kapitel 8 står: “När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme.”

Tystnad. I en halv timme. Det är länge. Det står beskrivet att vissa ligger gömda i bergskrevor och i sin stora rädsla över domen önskar att bergen ska täcka dem. Det gör de inte. Istället blir det tyst.

Vad kommer vi uppleva under den tystnaden? Hur vill jag att den tystnaden ska vara? Kommer jag ligga och trycka i klippskrevorna, eller stå i vita kläder fram Lammets tron?  Ska försöka tänka på det framöver. Under tystnad.

PS1. Hörde ni generalpausen i (det ljudmässigt dåligt inspelade) youtube-klippet? Kolla runt 1 min in! Mellan orden “Helig Helig Helig” och “Herre Gud Sebaot” är alla tysta i en takt. Ds

PS2. Workshopen har blivit framskjuten ända till 23 april. Vi hoppas att det blir bra.

“Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Det sjunde sigillet bryts

När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. 4Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. 5Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning.”

Med önskan om en fridfull tystnad,

Sophia

 

 

 

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “Generalpaus i himlen

  1. Nina Westberg

    “Musik ær tystnaden mellan tonerna. (Citat, men vet inte av vem.). Alltså, det ju hur långt mellanrummet mellan tonerna ær som avgør vilken takt det blir. Om alla bara slår, knæpper, klinkar, drar o blåser på sina instrument så låter det som om en helvild skolklass erøvrat musiksalen – læraren flydde… Det ær mæktigt att læsa uppenbarelseboken och den inger hopp. Jesus ska komma tillbaks och himmel och jord ska spela och sjunga før varandra. I den sången finns sækert generalpausar!

  2. Kersti Karlsson

    Tack Sophia för din bibelutläggning!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s