Lost in Translation?

IMG_2031

Deltagarna jämför och diskuterar olika bibelöversättningar

Kära blogg-läsare,

egentligen är det ju ett mirakel att det överhuvudtaget går att översätta någonting som befinner sig så långt bort från vår tid och vårt rum. Saker som var självklara då, som folk bara visste och kunde, har gått förlorat. Vem Herodes var, vad som avses med skuldoffer, samarier och Gehenna, hur man använder surdeg (ok, kanske inte helt förlorad kunskap tack vare alla hipsters), vikten av kornskördar och hur benen värkte när man plockade ax på fälten. Vi  måste förstå och översätta bilder och exempel som vi inte alltid kan relatera till längre.

Och skillnaden i språk. Det grekiskan och hebreiskan kan uttrycka på ett visst sätt måste omarbetas och struktureras om för att få samma mening i ett annat språk.

Men ändå, på något sätt går det ju. Bibeln med dess budskap om försoning mellan Gud och människa översätts till nya språk hela tiden, och gamla översättningar får nytt liv genom omarbetningar. Jesus Kristus sändes till vår värld och talade det språk människor talade där och då, han använde bilder och exempel från människors vardagsliv. Han ville bli förstådd. Det vill han även idag. Han vill nå in i nya sammanhang och få nya följare. Han är Immanuel – “Gud med oss”. Budskapet om denne Immanuel försvinner inte när det översätts och delas, utan växer och blir starkare. Jesus Kristus inte bara tål att översättas – han VILL bli översatt och har bett oss göra det!

Just nu undervisar jag en kurs i översättningsprinciper för två flitiga studenter som båda verkar i så kallade känsliga områden där budskapet om Jesus Kristus som Guds son är så oacceptabelt att de riskerar sina liv när de följer honom. Det vi framför allt diskuterar är hur vi kan hjälpa människor i våra olika sammanhang att förstå den mening bibelförfattarna avsåg när de skrev sina texter, och inte missförstå det som står. Det finns olika sätt att förse människor med den hjälp de behöver för att förstå de gamla texterna.

Sedan finns det en aspekt som kallas “acceptability”, ungefär “godtagbarhet”. I de sammanhang som mina kursdeltagare kommer ifrån är det inte godtagbart att kalla Jesus Guds son, att han skulle vara en del av det gudomliga väsendet. Här är det inte fråga om missförstånd utan helt enkelt ett kulturellt eller religiöst motstånd mot en del av evangeliets kärna.

Mina tankar vandrar ofta till de olika svenska kontexterna och människorna som bor där. Sammanhanget jag växte upp i. Vad har en genomsnittlig svensk för uppfattning om de bibliska texterna? Vilka typer av missförstånd hamnar svenskar ofta i när de läser bibeln? Hur kan vi som kyrka förse dem med den rätta kontexten? Och i vilka avseenden är bibeln med dess evangelium inte “godtagbar”, vad är det som är på tok för hårdsmält för många i Sverige? Hur kan kyrkan på ett vist sätt navigera mellan att stå upp för evangeliet om Jesus Kristus utan att för den skull släcka hoppets låga?

“…men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.” 1 Kor. 1:23-25

Frid och glädje!

Ps. Det är så roligt att undervisa! Åh, som jag saknat det! Känns som en bit av mig själv fallit på plats igen. Ds.

Sophia

 

Advertisements

7 Comments

Filed under Uncategorized

7 responses to “Lost in Translation?

 1. Nina Westberg

  Vad roligt att du får undervisa i det du brinner för. Två elever är inte en full klass men dessa två modiga är värda det. Jag tror säkert att livet på landsbygden i Etiopien liknar livet på Jesu tid mer än vad livet här i västvärlden gör det. Jag vet inte om det är muslimer som dom sedan ska sprida evangeliet bland, men på senare tid har jag läst många vittnesmål av muslimer som kommit till tro i Sverige. Dom hade upplevt sin religions krav och kontroll och att än fast dom gjorde sitt bästa så var dom inte säkra på att Gud förlåtit dom och att dom skulle komma till himmelen. I Sverige tog kristna emot dom som dom var och hjälpte dom på alla sätt… Utan att dom så att säga sett våran Gud i hans tjänare så hade dom aldrig blivit intresserade. Jag tror en del av ointresset för kristendom i Sverige är ett arv från den tiden då den var ett tråkig del av skoldagen. Uppställning vid skolbänkarna på morgonen, läsa fader vår innan de fick sätta sig, morgonsamling där fröken spelade på tramporgeln… och de var inte nog att psalmerna var jättetråkiga och svåra att förstå, utan dessutom var de tvungna att lära sig en del av dom utantill! Det är inte så konstigt att det blev uppror till sist så att man bestämde att religion inte skulle tvingas på barnen. Men istället så lär sig barnen nästan inget alls om Jesus krist och kristendom. Därför måste vi utgå från att folk inte vet om vi ska kunna vinna dom. Det som hänt i våra liv är ju fantastiskt – vi har blivit förenade med Gud och får vara hans kärleksfulla händer i den här världen. Jesus bröt den onda kedjan “öga för öga och tand för tand”. Gud uppväxte honom från de döda. Vi får mod att välja sanningen, bekänna synderna och då börjar syndens skador i våra inre – förorsakade av både egna och andras synder, att läka. Vi får en ny, god vilja och nytt hopp. Vi behöver inte vara rädda för spöken och annat mystiskt från “den andra sidan” därför att Jesus är starkare än dom. Då vi en gång dör så kan ingen röva bort vår själ eller döda den utan vi går genom pärleporten och kommer “hem till Gud”. (Själv tror jag inte att vi ska sova för att sedan väckas upp på dommedagen.).

 2. stasch

  Tack för inlägget! Skulle gärna vilja höra mer om dina tankar Sophia! Tänker mycket på det du skrev om vår kontext i Sverige. Hoppas vi får möjlighet att prata on detta över ett glas saft någon gång :)
  Allt gott!

  • Åh, ja! Ett glad saft och lite samtal kring Sverige och evangeliet och så Elis! Har ju inte träffat pojken än!!! Hälsa Ragnhild! Tack för att du uppmuntrar oss.

 3. mannemanu

  ❤ :)

  ________________________________
  Från: Bibelbruk
  Skickat: den 25 januari 2018 08:16
  Till: egillberg@hotmail.com
  Ämne: [New post] Lost in Translation?

  bibelbruk posted: ” Kära blogg-läsare, egentligen är det ju ett mirakel att det överhuvudtaget går att översätta någonting som befinner sig så långt bort från vår tid och vårt rum. Saker som var självklara då, som folk bara visste och kunde, har gått förlorat. Vem Herodes”

 4. Tonymalmqvist

  Intressant fråga du ställer där om, vad är det som är på tok för hårdsmält för många i Sverige?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s