Längtan efter förvandling strömmande från Guds ord

Grupperna visar upp sina husbyggen. “Dubai” var vårt verk

Maryam delar med sig av några favoritcitat

SIL Global Directions

Förberedelser inför Capture the Flag på lördagens utflykt till Sendafa.

Hej alla!

Det har varit möten möten möten här under hela förra veckan. SIL Ethiopia träffades för sin konferens (som hålls vartannat år) och viktigast på agendan detta år var hur våra framtida ledare ska väljas, hur själva processen ska se ut. Vi valde även en ny styrelse och den bestående känslan av veckans möten är positiv och ljus.

I lördags inledde vi retreaten som varar till på onsdag. Årets talare är de brittiska Neil och Lynn Rees som bott och verkat i Spanien under större delen av deras yrkesverksamma liv.

Det är fint att få träffa alla medarbetare – man får en känsla av att man “hör hemma” någonstans. Det blir lätt att man känner sig lite isolerad i det dagliga arbetet. Genom att träffa alla och samtala sätts man i ett större sammanhang och perspektiven vidgas och förnyas.

Som avslutning vill jag gärna lyfta fram SIL:s “why statement” (fritt översatt till svenska):

“Vi längtar efter att minoritetsspråkgrupper
ska få uppleva förvandling
strömmande från Guds Ord
till kyrka och samhälle genom deras språk.”

En formulering som känns både angelägen och inspirerande.

“Och de sjöng en ny sång:

Du är värdig att ta boken

och bryta dess sigill,

ty du har blivit slaktad, och med ditt blod
har du friköpt åt Gud
människor av alla stammar och språk och länder och folk.”
          Upp. 5:9
Mina varmaste hälsningar!
Sophia

 

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s