Översättningsverktyg

Hej på er!
Jag har tillsammans med nio andra medmänniskor i översättningsbranschen varit på mjukvareworkshop i tre dagar, allt i SIL:s regi. Vi har fått lära oss om ett verktyg som i översättningssammanhang är mycket användbart: Paratext. I Paratext kan man redigera, kontrollera, jämföra och kommentera bibelöversättningar. Vi har kontrollerat stavning, redigerat bibeltermer och kommenterat verser i en översättning av bibeln på “Pig-Latin” – ett skämtspråk som påminner lite om vårt rövarspråk.
Som vanligt vid sådana här tillställningar är det en del som av säkerhetsskäl inte kan vara med på foto, därav den trista bilden.

Även om mjukvaruprogram till datorer enligt min smak inte är det mest intressanta livet har att bjuda på har det varit givande och bra och dessutom roligt att träffa översättningskonsulter från olika organisationer och kyrkor.

Avslutar med ett bibelcitat från 1 Tim 6:6-7. Det har egentligen inte någonting med ovanstående att göra, men det är sant och bra. Dessutom i 1917-års översättnings vackra språkdräkt:

“Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.”

Tomhänta kom vi, tomhänta ska vi gå. Det ligger något trösterikt i det, tycker ni inte?

Varma hälsningar,
Sophia

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s