Att tjäna två herrar tillika, så skilda som Mammon och Gud…

image

Veckan som gick har mycket handlat om mina studenter och att hjälpa dem med den interpretationsuppgift jag gett dem men istället för att betunga er med mina studenters pluggvånda så tänkte jag berätta lite om Mekane Yesus kyrkans (EECMY) pastors- och evangelist- dagar  som gick av stapeln för ett tag sedan: lärare och synodledare från hela landet samlades på EECMYs center Gudina Tumsa för att under dagarna 3 diskutera hur man som lutherskt orienterad kyrka möter framtiden när lutherdom i väst alltmer kommit att förknippas med liberalteologi och synkretism och lutherdom i Afrika uppfattas som vansinnigt tråkig i jämförelse med de olika framgångsteologier som väller in från diverse olika förkunnare och TV-program. Det var mycket intressanta dagar med föreläsare både från Missourisynoden (som de senaste åren fördjupat sin relation med EECMY) och från EECMY. Föreläsningarna blandades med gruppsamtal där man gav konkreta förslag på strategier för att möta framtiden. 

Störst fokus låg på just falsk undervisning med huvudsaklig tonvikt på framgångsteologi och tveksam profettjänst, som börjar bli ett riktigt gissel för hela Afrika (och inte längre bara i Västafrika där det ju funnits rätt länge). Självutnämnda ”profeter” och ”apostlar” grundar församlingar eller åker runt på stora massmöten och utlovar helanden och magiska krafter och drar vidare till nästa ställe så fort fickorna är fulla av de pengar som av någon anledning är nödvändigt att ge till ”aposteln” för att magin skall ha verkan. 

De efterlämnar ofta svåra problem både andligt och timligt och jag fick höra många skräckexempel på hur det kan gå när den typen av förkunnare kommer till en församling eller en by. Jag skulle säga att i princip hela konferensen därför kretsade kring hur man får stopp på dem i de egna leden, för enligt flera av deltagarna blir de ofta inbjudna även i Mekane Yesus- sammanhang som ”dragplåster”. ”Hur håller vi falsk förkunnelse borta från våra församlingar och predikstolar?” var den återkommande frågan som mycket gripande motiverades genom en för folk här mycket talande bild: falsk förkunnelse är som en uttorkad flod som inget ger förutom törst och död medan ren och klar förkunnelse är som en levande flod som ger liv mitt i den torraste öken.

Den från alla grupper återkommande lösningen var utbildning och åter utbildning: både teologisk och mer generell för att folk skall bli mindre lättlurade. Man underströk också vikten av att inte bjuda in tveksamma personer att predika eller undervisa, samt själv predika emot detta och upplysa om hur framgångsteologin låter och vad den falskeligen lovar. Dessutom planeras på nationell nivå för en TV-kanal som skall sändas 24/7 och vara producerad av EECMY som en motvikt till de många minst sagt märkliga ”kristna” TV-kanaler som finns här: då kan EECMY-folket titta och lyssna på sina egna ledare istället för dessa djupt egofixerade, osunda och onda predikanter, är tanken. Det återstår att se om EECMY kan producera något som står sig i konkurrensen för det är helt klart omåttligt populärt att via TV:n (som ju inte har något vidare utbud i övrigt) ta del av dessa spektakel som innehåller så mycket underhållande och tjusande vrål, kräkningar, fallanden, tafsanden, hoppanden och krälanden – och inte minst: pengar.  

Pengar är verkligen en sjukdom och en gud som kan förvandla den mest hängivna predikant till en listig och vidrig tjuv som istället för att bygga Guds rike börjar bygga på sitt eget. Och i ett land som detta med så mycket total fattigdom men också bestialisk tillväxt och massor av pengar (= kontanter) i omlopp, blir detta kanske extra tydligt och farligt och en frestelse alltför stor att hantera för många som från början kanske kommit från väldigt fattiga förhållanden och som genom karriär i kyrkan eller kristet arbete plötsligt sitter ansvarig för jättesummor.

Det var därför mycket glädjande att se med vilken enhet och med vilket allvar man tog sig an dessa frågor under konferensen och hur medvetna de allra flesta av ledarna verkade vara om faran med falska profeter, apostlar och förkunnelse som inte är förankrad i Bibeln. Genom de svenska delegater från Frimodig Kyrka som var med på konferensen skickade också EECMY en inofficiell hälsning till Sverige med uppmaning att också stå fast vid Guds ord och kyrkans bekännelse och inte tappa bort identiteten av att vara salt och ljus även om trycket från omvärlden är hårt. Frågorna och utmaningarna är kanske olika men i grunden är det ju samma problem: vi som kristna är ständigt ansatta, särskilt där vi är som svagast och det kostar på att våga profetera och försöka efterleva en Kristus som blivit korsfäst och som kallar alla människor in i försakelse och efterföljelse.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s