Konferens = Inspiration!

Hej vänner!

Just nu är det konferenstider i SIL Ethiopia! Det är så spännande och motiverande att delta i konferensen och vill bara dela med mig av min entusiasm till er alla.

Förra veckan var det retreat (från vilken den mediokra bilden nedan är tagen…) och den här veckan har SIL sin stora konferens, vilken hålls vartannat år. Det är så inspirerande och jag känner mig så glad att jag ska få arbeta för denna organisation. Under konferensen, som hålls här i Addis Abeba, samlas alla medlemmar som för tillfället befinner sig i landet. Idag var vi uppemot 80 deltagare tror jag, så det är en stor SIL- organisation detta. Vi ska bland annat välja ny director och diskutera organisationens målsättningar. Idag har vi fått ta del av en presentation av allt som SIL gör här i Etiopien, och det är inte lite. Tillsammans med olika samarbetspartners är SIL Ethiopia engagerad i massvis med olika projekt som har med språkutveckling och bibelöversättning att göra. Man understryker verkligen det lokala engagemanget och att det är de lokala sammanhangen, kyrkor och skolor osv, som “äger” projekten”. Det SIL bistår med i dessa projekt är konsulteringar och expertis. Vi fattar alltså inga beslut. Hela processen, från initiativ till beslut, “ägs” av de olika språkgrupperna.

En av våra medlemmar, Yonathan, inledde med en utmanande andakt på temat: Älskar vi dem vi tjänar? Han citerade Matt 20 där Jesus undervisar sina lärljungar om vad det innebär att arbeta för Guds rike:

“Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.  Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Är tacksam att vi har en Herre som gått före oss och visat oss ett exempel för hur vi ska leva och tjäna.

Mina varmaste hälsningar,

Sophia

retreat

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s