Där kadavret ligger samlas gamarna

image

Idag har vi slaktat gödoxar här i Etiopien så att den långa fastan kan avslutas med en hejdundrande fest som börjar redan i natt. 

Jag säger vi, för slakten här i Mekanissa har till stor del ägt rum precis bakom vårt hus där det är ordentligt med utrymme för sådant.

Halva dagen pågick slakten och vi har med andra ord sett 5 oxar fått sätta livet till och bli uppstyckade och utdelas till dem som köpt in sig på dem. Man går nämligen ihop flera familjer om en oxe som kostar ca 10 000 Birr (drygt 4000 skr)och sedan slaktar man den allihop tillsammans på något bra ställe. Bakom vårt hus är alltså ett bra ställe, och det tyckte vi med även om vi detta år inte fick del av köttet. Nästa år kanske.

Vi fick också en fin illustration av Matt 24:28 med parallell o Luk 17:37 där Jesus kommer med den minst sagt kryptiska formuleringen “där den döda kroppen är, där samlas gamarna”.  (Grekiskans aetos kan också syfta på “örn” vilket vissa översättningar använder istället.)

image

De flesta utläggare är överens om att Jesus i Matteus evangelium vill säga att det kommer stå så klart för var och en att Messias andra ankomst har inträffat och att det är lika lätt att avgöra att det är Messias det handlar om och var han är som det är att tala om att det ligger en död kropp i mitten av ett moln av gamar. 

I Lukas däremot är formuleringen ett svar på lärjungarnas fråga:  “var” (kommer allt detta med Människosonens dag att ske)? och frågan är hur vi skall förstå Jesu svar i detta sammanhang. Är de en hänvisning på samma sätt som i Matteus: det kommer vara så lätt att avgöra var denna dag inträffar som det är att avgöra var liket ligger med hjälp av gamarna. Eller är det en anspelning på Kristi egen kropp: det skall ske i samma stad som han fick lida och dö)? Eller kanske både ock? Eller är lärjungarnas fråga snarare var alla de som rycks upp respektive lämnas kvar tar vägen (läs hela luk 17)?

Somliga har vidare hävdat att det är bättre att översätta “örnar” och att det som åsyftas är lärjungarna som samlas runt den döda kroppen av Jesus. En tolkning som fått stryka på foten av flera orsaker.

Sen finns det väl en tre fyra rimliga tolkningar till. Och ett gäng orimliga.

Oavsett föredragen exeges så fick vi i alla fall se hur gamarna (och örnar också för den delen) samlades redan innan slakten hade börjat för att sedan – när slakten var över – kalasa på resterna av de nyss så ståtliga oxarna tills inget fanns kvar. Så nog var det lätt att avgöra var slaktavfallet låg alltid. Men det försvann obegripligt fort ner i hundmagar, fågelmagar och kattmagar som alla festade lika duktigt som människorna denna påskafton.

Påsken här göder då sannerligen både människor och djur. Och det är väl egentligen väldigt bibliskt: Ps 36:7.

Melkam fasika – glad påsk!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s