Vad förföljer du?

lime

(OBS att bilden, den perfekta blandningen av surt och starkt, inte har något som helst med blogginlägget att göra. Men tvingade in den här eftersom den illustrerar en essentiell del av vår vardag: klorering av frukt och grönt!)

Nu till den orelaterade bildtexten. I mitt liv som nybliven EFS-missionär, och i väntan på att mina planerade översättningskonsultsrelaterade missionärsuppgifter ska ta fart, försöker jag att fylla mina dagar med meningsfulla aktiviteter. En av dessa är att, genom hejdlöst oplanerade men luststyrda självstudier, försöka fräscha upp mina halvsuddiga, oroväckande ringrostiga, grekiskakunskaper. Häromdagen läste jag passagen från 1 Tim. 6:11. ”Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet” uppmanar Paulus sin unge adept. Jag lade märke till att Paulus använder grekiskans verb ”förfölja, jaga efter”. “Förfölj rättfärdighet, gudsfruktan, tro och och kärlek….”. Här är det inte frågan om några lama halvhjärtade försök utan Paulus uppmanar oss att FÖRFÖLJA! Det ligger nästan ett slags besatthet över det hela. Fascinerande tänkte jag. Istället för att besatt jaga efter vind, efter världens förgängliga och tomma skatter, ska vi förfölja, nitiskt JAGA EFTER, dessa goda saker och egenskaper. Kanske säger ordvalet något om Paulus som person, Han var antingen av eller på, inga halvljumma mellanlägen verkar ha existerat hos den mannen. Men kanske var det också något mer som låg bakom hans ordval?

Ja, Paulus ord ville inte släppa mig. Jag tänkte vidare på Paulus egna erfarenheter av förföljelse. Han var en man som blev förföljd för sin tro, sin kärlek till Kristus, men som också, tidigare, själv var en förföljare av kristna. Han har alltså starka band till detta ord, han har genomlevt det, erfarit det, från båda sidor så att säga. Som av en ingivelse gick jag till Apostlagärningarna 9 där Paulus första möte med Jesus beskrivs. Vad var det egentligen Jesus sa till Paulus den där omvälvande dagen? Jo, han sa: ”Saul, Saul, varför FÖRFÖLJER du mig?” När Paulus frågar vem det är som talar till honom svarar Herren: ”Jag är Jesus, den som du FÖRFÖLJER.” Samma verb igen. Jesus frågar Paulus VARFÖR han förföljer honom? Vad hans motiv är. För den dåvarande Paulus var motiven hatiska (han ”rasade av mordlust”), han vill hitta de kristna, dvs Kristi kropp i världen, för att sedan ställa dem inför rätta med målet att se dem i fängelse eller allra helst avrättade.

Paulus möte med den levande Herren förändrar inte hans mål i livet, nämligen att FÖRFÖLJA, att ivrigt söka efter, Kristus. Däremot förändrades hans motiv. Efter det dramatiska mötet, den där vanliga dagen på vägen till Damaskus, drevs inte längre Paulus av en nitisk avsky utan av kärlek till den korsfäste Kungen. Han förföljer lika intensivt, men med andra avsikter.

Jesus talade till Paulus och använde ordet ”förfölja”. Sedan tog Paulus det ordet, som han själv hade erfarenhet av, som präglat honom, den han var och det han gjort, och så använde han det för att sprida Guds rike istället för att försöka kväsa det. Så kan Gud göra med våra liv och våra erfarenheter. Han utgår från precis de vi är och så kallar han oss och använder sig av de unika erfarenheter varje människa har. Är vi lyhörda för Guds ljus och kallelse, kan vi likt Paulus få se hur Gud tar något fult i våra liv, något vi skäms över, och förvandlar det till något vackert som bygger upp Guds rike.

Bibelordet är märkligt kraftfullt. Det är så otroligt drabbande, det involverar sig i våra liv, det borrar sig in, berör vårt innersta. Idag frågar jag mig vem eller vad jag förföljer i livet. Hur stor del av mitt ivriga, många gånger spretiga, sökande riktar sig mot Jesus Kristus, Fridsfursten, världens ljus?

Jag är tacksam för Paulus, för hans gärning, för allt han skrev, för hans mod, hans uppfriskande prestigelöshet (han gör en helomvändning, tar tillbaka allt han sagt om Jesus och hans lärjungar och hävdar motsatsen). Paulus nitälskande kärlek sipprar genom historien ända fram till februari 2015 och, i kraft av den heliga Anden, inspirerar denna kärlek människor än idag.

”Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Han frågade: ”Vem är du Herre?” –”Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.”     Apg. 9:1-6

Frid!

Sophia

Advertisements

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “Vad förföljer du?

 1. Staffan Schmidt

  Åh va bra skrivet!!
  Nu skall jag (också?) återgå till grekiskastudier och Johannesevengeliet kap 5.

 2. Jonas Nordén

  Tack för den predikan!

 3. TonyMalmqvist

  Likt Paulus blev jag inte bländad av ljuset när jag blev frälst, men samtidigt och på sätt och vis så blev jag det. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s