Tacksägelsedagen

Den dagen skall du säga:

Jag tackar dig, Herre.

Du var vred på mig,

men din vrede lade sig

och du gav mig tröst.

Ja, Gud är min räddning,

jag är trygg och utan fruktan.

Min kraft och mitt värn är Herren,

han räddade mig.

 

Jes 12:1-2

 

I söndagens GT-text finns en ledtråd till hur det hebreiska gudsnamnet (JHWH – tetragrammaton kallat) uttalades. Denna kunskap försvann ett par generationer efter andra templets fall (år 70) då det inte längre fanns något tempel att ropa ut det ifrån. Det skedde annars en gång om året på den stora försoningsdagen att översteprästen utropade det annars osägbara gudsnamnet hela sju gånger. Den sjunde gången över den killing eller det lamm som skulle offras på brännofferaltaret till Herren (JHWH). Över den andra utropade han namnet Asasel, som sändes ut till sin undergång i öknen, 3 Mos 16.

Tyvärr syns det inte i Bibel 2000 men i vers 2 finns en (i Bibeln lite då och då använd) förkortning: ”JAH”. Det står ordagrant: ”Ja, JAH JHWH är min räddning.” Detta för att tydligt slå fast med dubbla (och egentligen identiska) tillmälen vem det är som räddar så att det inte skall råda något tvivel om saken.

Detta lilla ”jah” är förstås mycket spännande för alla som undrar hur det egentligen lät när översteprästen ropade (så högt att det hördes ända till Jeriko – i våra västerländska öron en rejäl överdrift – kan rabbi Ben Hana i Talmud dessutom berätta). Idag är de flesta överens om att det lät Jahveh – bland annat med ledning av denna jah-förkortning.

De allra flesta är också överens om att det inte uttalades Jehova (vilket ibland har påståtts med stöd av den sentida vokaliseringen som finns i de flesta hebreiska biblar idag): detta är en tydligt förvrängd vokalisering (på typiskt judiskt manér) med de hebreiska vokalerna från substitutet adonaj (Herren) som man redan innan Jesu tid sade istället för gudsnamnet när man läste bibeltexten. Så har det också i de allra flesta översättningar kommit att stå ”Herren” eller HERREN där gudsnamnet står.

I texten ges dock inte bara ledtrådar: det skrivs också mycket svart på vitt hur saker förhåller sig: Denne Herre har blivit sångarens ”räddning”, på hebreiska jeshua.

När Jesus får namnet Jesus (Jeshua) är det just för att han skall göra det som profeteras om här: bli till räddning. En kristens (och med svenskan lite kreativ) översättning av profetian/sångtexten skulle alltså lugnt kunna låta såhär: Herren har blivit min Jesus, hans vrede har lagt sig för han har jesusat mig.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Inför helgen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s