Den Helige Mikaels Dag

 Herren har rest sin tron i himlen,

allt är underlagt hans välde.

Lova Herren, ni hans änglar,

starka hjältar, som gör vad han befallt!

Lova Herren, hela hans härskara,

ni som tjänar honom och gör hans vilja!

Lova Herren, alla hans verk,

överallt i hans välde!

Lova Herren, min själ!  – Ps 103:19-22

Det kristna svaret på varför människan finns till – ja varför något alls finns till – är för att ära alltings Herre och Gud. Meningen med livet är helt enkelt lovsång. Är det inte så att klarast och ärligast ljuder lovsången från den som också upplever sig förlåten, befriad eller räddad? Då finns ju en personlig erfarenhet och grund för utsagan att Gud är god. Det är därför det är så viktigt att vi ständigt påminner varandra om och tydligt målar bilden av hur vår lidande Herre öppnar vägen till räddning för oss alla: på så sätt blir lovsången inte bara något vi gör för att änglarna och alla fromma människor gör det. Det blir något vi gör för att vi uppriktigt älskar Honom som räddar oss. Uppmaningen från psalmisten som går från det outsägligt stora till det personliga och lilla hugger tag och rycker oss med i den enorma kören inför Hans tron: Lova Herren min själ!

Vill därmed länka vidare till Livets Ords alldeles fantastiskt roliga bioreklam som visualiserar hur vi ju dessutom mår bra av att göra det vi är skapta för :)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Inför helgen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s