Fjortonde söndagen efter trefaldighet

katedral gloucester

Gloucester Cathedral – oavbruten byggplats i 1300 år sisådär. “En katedral blir aldrig färdig, vet du” var en av stenhuggarnas (Ollie) kommentar till mig. De jobbar dessutom med precis likadana verktyg som för 1300 år sedan. Han visade en mejsel som han hittat i ett av tornen när de skulle bygga en vägg. Den använder han lite då och då. Den är från 1600-talet trodde han med utgångspunkt från var i bygget den låg.

Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Joh 17: 18-23

 

 

 

Vi bor ganska nära en mormonkyrka här i Gloucester vilket gjort att jag vid tre tillfällen har kommit att prata lite längre med ett par mormonmissionärer. Alla gånger vi pratat har de hänvisat till söndagens evangelietext som ett bevis på att alla kristna rörelser utom mormonkyrkan är korrupta och illegitima i Gud ögon: de är ju inte ett som Jesus vill, utan splittrade på flera tusen olika kyrkor i världen. Den undersköna och ursprungliga Kyrkan som Jesus grundlade har gått sönder i en massa fula och obrukbara bitar. Mormonkyrkan däremot uppvisar en enhet utan motstycke, vilket i sig är ett bevis på att hon är den sanna och återupprättade, ursprungliga kyrkan.

Detta är ju naturligtvis ett resonemang som bara håller om man redan accepterat grundtesen att mormonkyrkan är den enda sanna kyrkan (och dessutom blundar för att även mormonkyrkan har genomgått flera smärtsamma delningar). För oss som inte accepterar Joseph Smith som profet är mormonkyrkan istället ett tragiskt exempel på ett teologiskt haveri som lett till att man helt och hållet ställt sig utanför det kristna credot och omdefinierat såväl gudom som trosbekännelse och storord. Men visst har de rätt i att det är svårt för Kyrkan att hålla ihop. I alla fall organisatoriskt.

Söndagens text är en del av det som brukar benämnas ”Jesu översteprästeliga förbön” och har en oerhört stark klangbotten. Hela stycket står på svenska i futurum, vilket nog blir den mest träffsäkra översättningen av grekiskans konjunktiv som används här. Det handlar alltså inte om något som redan är utan om något som förhoppningsvis skall ske. Och då det är hans om är A och O så måste det i alla fall i min värld också innebära att den bönen inte kan fallera. Jesus ber inte att vi skall vara ett utan att vi skall bli ett. Jesus tvingar oss inte att hålla ihop utan tänker föra oss samman.

Det är kanske frestande, men djupt obibliskt, att se på kyrkan som en underskön skapelse som gått sönder i en massa obrukbara bitar. Istället är hon är en massa bitar som genom tiderna fogas ihop till något underskönt. Visserligen är hon ansatt och förföljd men aldrig krossad eller övergiven.

När Jesus säger till Petrus att han är Klippan (Matt 16:18) så används rent futurum även i grekiskan: det är på dig jag skall bygga min kyrka. Dessutom tillägger han att det inte finns någon risk att hon kommer gå sönder: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.”

Det är Jesus själv som bygger kyrkan och det bibliska sättet att se på detta bygge är att säga att han aldrig har slutat utan fortfarande håller på. I alla tider har enskilda kristna och hela kristna organisationer varit ute på hal och fel is, men i alla tider har kristna också stått fast och stått upp och fått fler och fler människor att stämma in i lovsången till vår Herre. Visst är vi många olika organisationer och visst avspeglar nog somliga organisationer himmelriket mer eller mindre fullödigt. Men om man tror att Jesus är avhängig en specifik organisation eller vissa byggnader för att bygga sin kyrka, då har man nog glidit för nära mormonernas världsbild. Däremot kan man ju som enskild kristen känna väldigt mycket släktskap, tillhörighet och glädje i en viss organisation… och då har man väl antagligen hamnat i EFS eller Folk och Språk :)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s