“Att bli en människa som andra kan tala med”

Kära vänner!

Idag tänkte jag börja med en fråga:

Vilket är det största översättningsarbete som någonsin gjorts i världshistorien?

……….

En av veckans föreläsare, David Morgan, ställde denna fråga till oss under sin föreläsning på ämnet “Bibelöversättning, teologi och mission”. Svaret hittar ni längre ner i dagens inlägg. 

Den här veckan har handlat mycket om att bli en människa som andra kan tala med. Vilken slags kompetens krävs för att bli en sådan människa? Mina tankar går direkt till flickan “Momo” i Michael Endes bok “Momo eller kampen om tiden” (ett hett boktips förresten!). Momo kunde verkligen konsten att lyssna.

Faktum är att det krävs flera olika kompetenser för att bli en sådan människa. Detta är något som blir särskilt tydligt när man ska bo och leva i en kultur som man inte känner så väl. För det första behöver man ha kunskaper i språket som talas. Man måste lära sig att uttala nya ljud, forma nya ord och kombinera orden till meningar. Dessutom måste man förstå människornas kultur, dvs. den delade kunskap/de delade värderingar ett folk har som får dem att agera och tänka på vissa sätt. Problemet är dock att det bara är en liten del av kulturen, likt toppen av ett isberg, som är synlig. Den största delen ligger dold i djupen, ofta på en omedveten nivå.

 En förutsättning för att kunna lära känna andra kulturer och deras värderingssystem är att först lära känna sin egen. Att, så långt det är möjligt, dra upp ens egna grundläggande kulturella värderingar ur de omedvetna bråddjupen upp till ljuset och vända och vrida på dem. Det är en ganska jobbig och utmanande operation men samtidigt intressant och skrattframkallande. Vi har ägnat den här veckan åt att utforska oss själva och våra hemkulturer och sedan jämfört med varandra i gruppen. Vi har bland annat jämfört språkljud (Mexikos språk är inte att leka med!), grammatik, tidsuppfattning, självuppfattning, kommunikationsstilar samt uppfattningar om rättvisa/skuld och skam/heder.

 Det är intressant och lärorikt att alltmer upptäcka att mycket som man upplever som självklarheter  egentligen inte är det. Ta bara definitionen av ”fusk”. Vår lärare berättade ett exempel med en brittisk lärare som undervisade i Kamerun och som skulle dela ut sitt första prov. Han instruerade sina elever att inte fuska och delade sedan ut proven. Eleverna började direkt skriva av varandras papper varpå läraren konfronterade dem och sa att han ju sagt åt dem att inte fuska. Eleverna såg ut som levande frågetecken och fortsatte som de gjort innan. Senare under dagen rådfrågade den brittiske läraren, på telefon, en vän som gav honom rådet att fråga en av eleverna vad fusk innebär. Läraren gjorde som vännen föreslagit, frågade en av eleverna och fick då svaret:

”Fusk är att undanhålla från din broder det som han behöver”.

 Summa summarum är att det är knepigt med språk och kultur –  men ack så roligt! Och precis som Gud från början levt i gemenskap, Fader, Son och Ande, (tre personligheter som definieras genom sättet de relaterar till varandra), är vi kallade att involvera oss i andra människor, kommunicera med dem, bygga relationer.

På bilden här ser ni hur vår grupp idag, under fredagen, sammanfattade allt vi gjort och lärt oss under veckan (Utöver de djuplodande insikterna ni hittar på blädderblocket, observera volleybollnätet! En populär fritidsaktivitet).

bild

Ok. Svaret på frågan då? Historiens största översättningsarbete? Vulgata? Septuaginta? Odysèen? “Jag är Zlatan”?

Nej, det finns ett som är så gigantiskt mycket större:

Inkarnationen – Evangeliet som blev människa och kom och tog sin boning bland oss här på jorden. Jesus Kristus, Han som verkligen blev någon vi människor kan tala med.

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.”     Joh. 1:14

 

Önskar eder alla en fröjdefuller helg! 

//Sophia

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s