Omedvetet inkompetent?

Hej!

Spenderade flyg- och tågresorna hit med att läsa en titel ur kurslitteraturen: “Figuring Foreigners Out – A Practical Guide” av Craig Storti (ung. “Att förstå sig på främlingar – en praktisk guide”).

Kurslitteratur

Kurslitteratur

När allt kommer omkring är vi ju alla främlingar i de flesta kulturer och kontexter (något som för övrigt Lina Sandell insåg: “Jag är en gäst och främling”, psalm 322, ni vet). Bland den här världens kulturer (himmelriket borträknat nu alltså!) är det ju egentligen bara i en eller ett fåtal som vi inte är främlingar. I övriga sammanhang är vi hopplöst vilsna – vi kan varken förstå eller göra oss förstådda. Storti menar att när en människa ställs inför en ny kultur, går kulturinlärningen ofta i fyra steg:

1. Omedveten inkompetens om kulturella skillnader (man vet inte ens att det finns något att veta!)  

2. Medveten inkompetens (man har åtminstone fattat att det finns saker i den nya kulturen man inte fattar!)

3. Medveten kompetens (om man tänker efter vet man hur man ska agera och tolka andra i den nya kulturen)

4. Omedveten kompetens (det eftersträvade sista stadiet då man blivit så skicklig på att röra sig i en, från början, främmande kultur att man inte ens tänker på att man agerar och kommunicerar i överensstämmelse med kulturens alla oskrivna överenskommelser!)

Erinrar mig plötsligt den vise Sokrates ord om att “den är vis som vet att han ingenting vet”. Det är bara att konstatera att Storti alltså är lite mer optimistisk än Sokrates eftersom den gamla grekens “medvetna inkompetens” bara är steg två av fyra i Storti-stegen! Själv blir jag glad om jag småningom blir vis i sokratisk mening…..

Paulus har också kloka saker att säga om kunskap och vishet:

” Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”  1 Kor. 13:12

Denna utlovade kommande kunskap kommer säkerligen att hjälpa oss med kulturanpassningen i himmelriket. Framtill dess, medan vi ännu befinner oss i de gåtfulla spegelbildernas verklighet, är jag glad och tacksam över Stortis råd och tips! :)

Allt gott!

//Sophia

Leave a comment

Filed under Uncategorized

En av fyra på plats

Kära läsare!

Välkommen ska du vara till vår blogg. Det är jag, Sophia, som kommer att sitta vid tangenterna den första tiden eftersom jag är först på plats på Redcliffe College, i Gloucester, Storbritannien. Elias, Gabriel och Josef anländer om tre veckor då de deltagit i det efterlängtade Patrullriks.

Redcliffe College i Gloucester

Redcliffe College i Gloucester.

Det känns väldigt spännande och en aning pirrigt att jag faktiskt sitter här nu, att det har blivit dags att på allvar starta förberedelserna inför vårt missionsärsuppdrag i Etiopien. Jag har haft nöjet att studera här på Redcliffe College tidigare under året och är väldigt tacksam att nu få återvända. Den här gången är det till att börja med språk- och kulturinlärning som står på schemat. Kursen heter LACA (Language and Culture Acquisition) och ges i regi av SIL (Summer Institute of Linguistics) som är en systerorganisation till Wycliffe Global Alliance (vars svenska motsvarighet är Folk och Språk). SIL är experter på språk och kultur och nu ska jag få ta del av denna kunskap i en sex veckor lång kurs tillsammans med kunniga lärare och arton studenter från sju europeiska länder. Ser verkligen fram emot morgondagens kursintroduktion!

Avslutar detta premiärinlägg med den pampiga inledningen av Psaltaren 24:

“Jorden är Herrens med allt den rymmer,

världen och alla som bor i den.

Det är han som har lagt dess grund i havet

och fäst den över strömmande vatten.”

Frid!

//Sophia

Leave a comment

Filed under Uncategorized

famtranSom blivande utlandsmissionärer för EFS är vi oerhört tacksamma för din förbön och ditt understöd och hoppas att du vill stå med oss i uppdraget att få se Bibeln brukad av fler!

Via denna sida får du lite grundläggande information om vårt (än så länge kommande) arbete i Etiopien. Redan nu kan du meddela om du vill vara med och bära oss ekonomiskt och i bön under denna tid. Som understödjare och/eller förebedjare får du ta del av våra förbönsbrev och rapporter från missionsfältet.

Dessa kommer inte att publiceras offentligt på nätet utan skickas till dig särskilt då de blir av personlig art och ett underlag för din förbön och ditt missionsengagemang.
Vi kommer att åka ut med EFS och Folk&Språk som långtidsmissionärer (dvs minst 4 år) i augusti 2014. Fram till dess fortsätter vi arbetet för vår älskade församling i Karlstad EFS.

Läs mer om uppdraget här>>!

/Elias och Sophia, Gabriel och Josef Tranefeldt

Herrens Ord är att lita på,
han handlar alltid trofast.
Rätt och rättfärdighet älskar han,
Herrens kärlek fyller hela jorden. - Ps 33:4-5

Comments Off

March 26, 2014 · 12:41 pm